Referat

Shamrock 9700.dk

Irsk forening i Brønderslev


Referat fra generalforsamling i Shamrock på Skt. Patricks Day - søndag, den 17. marts 2019.


1. Valg af dirigent

Agner Svendsen blev valgt, og han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.


2. Formandens beretning

Velkommen til den 4. ordinære generalforsamling i Shamrock. Dejligt at se så mange er mødt op og har mulighed for at give sin mening til kende og komme med indspark til bestyrelsen.


Det blev et fantastisk år med stor aktivitet med 6 afholdte koncerter hvoraf flere var med spisning.

Vi har fundet en niche og bakkes op et stort og trofast publikum, der er med til at skabe den helt rigtige stemning.


17.03

Vi startede året med traditionen tro at markere Skt. Patricks Day i en fyldt pavillon med irish stew, guinness og irish coffee. McGuinness skabte med deres irsk/skotske musik den helt rigtige stemning.


21.04

Igen et fyldt pavillon og en invitation fra Læsø med de skønne musikere fra Eno flier i spidsen.

Lune historier og anekdoter fra den skønne ø ledsagede musikken. Det blev en mindeværdig aften.


18.05

Skotterne Elsa Jean McTaggart og Gary Lister leverede et forrygende show med en enestående fiddler i Elsa Jean. Det blev en aften med højt humør og til slut et fyldt dansegulv. De sympatiske skotter gæster os igen den 28. juni.


09.06

Gruppen Lochlannig havde spurgt om en øveaften inden deres debut på Skagen Festival. Det blev en begrænset succes og ikke mange gæster. De spillede på døren, så vi fik da et mindre overskud ud af det.


08.09

Dobbeltkoncert i en fyldt pavillon med The Shamrockers fra Dublin og vores egne uforlignelige musikanter i Schwåmpis Venner. En rigtig god aften med de skønne kendte sange og ballader.


09.11

Koncertåret sluttede med An irish Night med Denis McLaughlin og band. Det blev en forrygende god aften med dygtige musikere og også her et stort og medlevende publikum.


Vi har måttet droppe vores søndagsarrangementer på grund af en ændret udlånspolitik i Den Runde Pavillon der ikke muliggør start kl. 14 af arrangementerne. Vi arbejder kontinuerligt på at løse problemet, eller finde andre alternativer til de hyggelige eftermiddage der er efterspurgt.


En stor tak til vores publikum der trofast bakker op om vores arrangementer og en god veksling mellem rene koncerter og koncerter med mad.


En stor ros til bestyrelsen og de mange trofaste hjælpere der muliggør de mange koncerter i et konkurrencepræget marked.


Også stor ros til sponsorudvalget der ihærdigt prøver at skaffe midler til realisering af vores planer.


Antallet af medlemmer har været i en positiv udvikling der er fortsat i 2019.


Økonomien vil Søren komme ind på kun her skal nævnes et overskud på kr. 36.424,18 incl. tilskud fra Nordea Fonden og en formue på kr. 59.693,83.


Det er da ikke så ringe.


Vi vil forsøge at etablere underudvalg der skal tage sig af indkøb, pyntning, bordopstilling, baren, presse og bryghustur m.v.


Vi har allerede mange gode hjælpere, men kunne godt bruge flere, så er der nogen der har lyst til at give en hånd med, så send en mail eller kontakt bestyrelsen med hvad I kunne tænke jer at hjælpe med.


Jeg kan i øvrigt opfordre til at besøge vores hjemmeside jævnligt. Her er koncertplanen for 2019 ligesom billetsalg sker via hjemmesiden.


Koncertplanen for 2019 er lagt så følg endelig hjemmesiden for yderligere information.

Her skal kun nævnes, at vi har fået en forrygende start med 2 udsolgte koncerter.


Der var ikke kommentarer til beretningen, som blev godkendt.


3. Regnskabsaflæggelse

Kassereren fremlagde regnskabet for 2018. Det udviser et overskud på hele 36.424 kr, mens egenkapitalen er steget til 59.693 kr.

Også økonomisk har det således været et fantastisk år for foreningen.

Formanden oplyste, at sidste års underskud på 7.981kr alene skyldtes en efterbetaling til Coda.

Der var spørgsmål fra salen om de store annonceudgifter. Formanden oplyste, at bestyrelsen ikke har planer om at droppe annonceringen, da man er enige om, at dette fremmer billetsalget.

Efter spørgsmål fra salen blev det præciseret, at kontingent helst skal betales inden afholdelse af generalforsamlingen, og bestyrelsen har ikke planer om at ændre på vedtægterne i den anledning.

Regnskabet blev herefter godkendt.


4. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen har fremsat forslag til en ændring af foreningens vedtægter:

Generalforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af marts måned.

I de aktuelle vedtægter fremgår det, at den skal afholdes den 17/3.


Forslaget blev vedtaget.


5. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet på 100kr forbliver uændret.


Valg af bestyrelsesmedlemmer

Søren Vraa, Jens Ole Jensen og Erik Bendtsen er på valg.

Alle tre blev genvalgt.


Valg af suppleant

Merete Holck blev genvalgt.


Valg af revisor

Svend Erik Houlberg blev genvalgt.


Eventuelt

Et medlem var utilfreds med, at der ikke altid var håndsæbe på toiletterne. Dette problem vil bestyrelsen tage sig af.


Flere medlemmer fortalte, at de savnede "Singers Afternoon". Bestyrelsen er meget enig, og arbejder videre med problemet.


Rigtig mange medlemmer udtrykte glæde og tilfredshed med foreningens koncerter i Den Runde Pavillon. "Vi er glade for Shamrock, og glæder os altid til at komme til jeres koncerter".


"Der findes ikke en lignende forening med irsk folkemusik, hverken i Hjørring eller Aalborg, så det er godt at opleve, at Shamrock har så stor succes her i Brønderslev".


Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde, og dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

© 2020 Shamrock9700. ~ Alle rettigheder er forbeholdt. shamrock9700.dk.