Referat


Referat fra generalforsamling i SHAMROCK, søndag, den 13/9-2020.

 

Formand Erik Bendtsen bød de 60 fremmødte medlemmer velkommen til den forsinkede generalforsamling i musikforeningen.

1.  Valg af dirigent
Valgt blev Agner Svendsen, som kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning (som er vedlagt)
Inden selve beretningen kunne formanden oplyse, at man, på grund af Corona, havde valgt også at aflyse den planlagte tur til Scotland i 2021. Der vil hurtigst muligt ske afregning vedr. den aflyste 2020-tur.

Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne for opbakningen i en fantastisk 2019-sæson. Han takkede ligeledes bestyrelsen for et godt samarbejde.

Beretningen blev godkendt.


3. Regnskabsaflæggelse
I fravær af kassereren blev regnskabet fremlagt af Søren Vraa.

Overskuddet udgør 33.364 kr selvom der i årets løb er købt inventar for ca. 20.000 kr. Formuen er vokset til 97.058 kr.

Formuens størrelse blev herefter drøftet, og bestyrelsen kunne berolige medlemmerne med, at der ikke var planer om at øge formuen i samme takt, men at det var nødvendigt med en god økonomi, hvis vi senere ønsker et verdensnavn til Den Runde.

Herefter blev regnskabet godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 100 kr, hvilket blev godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Søren Christensen og Per Rosenlund Larsen blev genvalgt.

7. Valg af suppleant
Merete Holck-Christiansen blev genvalgt.

8. Valg af revisor
Svend Erik Houlberg Nielsen blev genvalgt.

9. Eventuelt
Per Rosenlund oplyste, at der er mange små musikforeninger, som har store problemer i disse år, men ikke her i Shamrock. Han udtrykte stor tak for den store opbakning fra foreningens medlemmer.

Erik Thrane var imponeret over, at vi kunne samle 60 medlemmer til vores generalforsamling og gav stor ros til bestyrelsen.

Jens Ole berettede om store problemer for ham og Per med at booke musik i disse svære Corona-tider. Dog havde man allerede kontrakt med Allmost Irish til vores traditionsrige nytårskoncert.

Formanden kunne supplere med, at det især er svært at lave aftaler med bands fra Irland og Scotland, men at bandet Tidlines spiller til Sct. Patricks Day i 2021.

Formanden sluttede med at takke for god ro og orden. Tak til dirigenten. Tak for det store fremmøde.

Herefter var der koncert med gruppen De Gro´Synger, som med humor og vendelbomål gav en forrygende koncert.Beretning på generalforsamlingen dem 13. september 2020.

Velkommen til den 5. ordinære generalforsamling i vores lille musikforening. Det er flot at så mange er mødt op med mulighed for at give sin mening til kend og komme med forslag til bestyrelsen.

Det blev det suverænt bedste år i vores forening med 8 afholdte koncerter – adskillige med udsolgt pavillon. Det blev faktisk 9 koncerten, hvis gratis koncerten efter generalforsamlingen med Kræn West indregnes og hertil et yderst velbesøgt Singers Afternoon i december.

Så tak til jer alle for en fantastisk opbakning og for at være med til at skabe en unik og hyggelig stemning.

12.01
Det irske verdensnavn Eleanor Shanley med band grundlage vores tradition med en nytårskoncert.

Og hvilket koncert med den irske sanglærke der trylleband publikum i en udsolgt pavillon.

16.03
Den traditionelle fejring af den irske nationaldag – Skt. Patricks Day. Irisk stew, guinness og en flot pyntet og udsolgt pavillon gav det rette grundlag for en superkoncert af McGuinness der altid er garant for en god fest.


01.06

Tørfisk gæstede igen Shamrock og har et godt fast publikum. De leverer altid varen med deres velspillede irske musik og en uforlignelig humor.


28.06

Vi havde igen besøg af de velspillende skotter Elsa Jean McTaggart og Gary Lister. De har et stort publikum i DK og Elsa betog igen públikum med sit fortryllende violinspil. De lykkedes sågar at få folk på dansegulvet. Det blev igen en god aften.

07.09
Kræn West havde trommet 3 venner sammen og gav en god koncert med irske toner og gode historier.

 

04. Og 05.10
2 udsolgte koncerten med Schwåmpis Venner der efter 40 år havde valgt at takke af og hvor andre steder end hos det publikum der er vokset op med bandet.
Det blev et par mindeværdige koncerter.
 

08.11
Mads Toghøj og Rødder sluttede koncertåret af med en intim og medrivende koncert.

Mads med mange af sine egne sange og nogle af morfars Fisker Thomas klassikere.

Et arrangement der heldigvis gentages i år.
 

Vi fik igen gang i de populære Singers Afternoon på søndage og har fået mod på en gentagelse i år.

En meget stor tak til vores medlemmer og trofaste publikum der bakker enestående godt op om vores arrangementer og er med til at skabe den hyggelige stemning i pavillonen.

En stor tak til bestyrelsen for et engageret og enestående godt samarbejde. Vi supplerer hinanden på fortrinlig vis.

Også tak til de frivillige der altid er parat med en hjælpende hånd når der er behov.

Der er plads til flere så bak giv os et praj, hvis I har lyst.

Økonomien kommer Søren ind på så jeg skal nøjes med at konstatere, at der ikke er så ringe endda.

Husk at følge med på vores hjemmeside der allerede nu er opdateret med spændende koncerter.