Referat fra generalforsamling i Musikforeningen SHAMROCK, Torsdag den 14. marts 2024 - kl. 16:30 i Den Runde Pavillon

Udover bestyrelsen deltog ca. 25 medlemmer.

Formand Erik Bendtsen bød velkommen.

 1. VALG AF DIRIGENT
  Valgt blev Niels Ungermann, som konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
 2. FORMANDENS BERETNING
  Formanden takkede alle foreningens medlemmer for stor støtte i 2023, og alle de frivillige, som hjælper til i forbindelse med vore koncerter.
  Der var en stor tak til Per Rosenlund, som udtræder af bestyrelsen.
  Shamrock bliver involveret i Royal Run den 20. maj, og formanden takkede alle de medlemmer, som har lovet, at hjælpe til på denne dag.
  Der er planer om en tur til Vraa Bryghus i løbet af forår/sommer.
  Beretningen blev vedtaget.
  HELE BERETNINGEN KAN SES PÅ VORES HJEMMESIDE.
 3. REGNSKABSAFLÆGGELSE
  Kasserer Søren Christensen aflagde årets regnskab og statusopgørelse.
  Der er et overskud på 41.079 kr.
  Egenkapitalen ultimo 67.384 kr.
  Regnskabet blev vedtaget.
 4. INDKOMNE FORSLAG
  Der var ingen forslag.
 5. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT
  Bestyrelsens forslag til et uændret kontingent på 150 kr. blev vedtaget.
 6. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER
  Per Rosenlund ønsker ikke genvalg.
  Bestyrelsen foreslog Kent Budolfsen som ny i bestyrelsen, hvilket blev vedtaget.
  Kasserer Søren Christensen blev genvalgt.
 7. VALG AF SUPPLEANT
  Bestyrelsen foreslog Agner Svendsen, hvilket blev vedtaget.
 8. VALG AF REVISOR
  Der var genvalg til Svend Erik Houlberg.
 9. EVENTUELT
 • Per Rosenlund takkede for godt samarbejde og mange gode oplevelser i Shamrock.
 • Lise Nielsen roste formandens beretning og takkede bestyrelsen for et godt år.
 • Formanden takkede dirigenten for godt arbejde, og for et flot fremmøde til generalforsamlingen.

Formandens beretning på generalforsamlingen den 14.03.2024 i Den Runde Pavillon.
Det er den 9. ordinære generalforsamling.

Det bliver en beretning fri af Coronaen skygge som økonomisk var hård ved foreningen.

Vi har igen fået et fornuftigt økonomisk grundlag som det senere vil fremgå af regnskabet.
Det blev til 6 koncerter heraf flere udsolgte.

Vi lagde for den 17.03 med den traditionelle fejring af Skt. Patricks Dag. Det blev igen en stor
succes med udsolgt og musik i topklasse af vores husorkester McGuinness. Der blev indtaget irish
stew tilberedt af vores madleverandør Fårup Skovhus.

12.05. havde vi igen besøg af The Mood Killers – 3 friske fyre fra Aalborg der absolut ikke lever op
til navnet. En flot koncert med pænt besøg.

16.09 havde vi besøg af Roaring Maggie der var et nyt navn i Den Runde.
Et 3-mandsorkester, som leverede en ekstremt underholdende koncert. De spillede folkemusik
fra Skotland, Irland, Cornwall og England. De er alle begavede spillemænd og entertainere
med mange års erfaring som fuldtidsmusikere.

01.10 havde vi fornøjelsen af de dygtige og sympatiske skotter Elsa Jean McTaggart og Gary
Lister. Det var en søndag eftermiddag og vi startede med en frokost inden skotterne leverede
en formidabel koncert.
Udsolgt og på banen igen den 06.10 sammen med The Irish Waterfalls. Der kan allerede nu
reserveres billetter, hvilket mange har benyttet sig af.

11.10 En Mortens Aften med and og flæskesteg til en udsolgt pavillon og musik fra aller
øverste hylde.
Musik i verdensklasse. En irsk supertrio bestående af 2/3 af The ALT, samt den
legendariske violinist Gerry O´Connor, indtog scenen og leverede en uforglemmelig
musikoplevelse.

02.12
Lørdag den 2. december blev Den Runde Pavillon i Brønderslev omdannet til et
julemusikalsk mekka, da Musikforeningen Shamrock arrangerede en velbesøgt
julekoncert. Stemningen var høj, og pavillonen strålede af juleglæde, takket være en
imponerende udsmykning lånt fra Brønderslev Floorball Hot Shots.

Begivenheden indledtes med en smagfuld start på dagen, hvor Fårup Skovhus leverede
en lækker julefrokost. Gæsterne kunne nyde velsmagende retter og samle kræfter til den
musikalske fest, der lå forude.

Kl. 14.00 var det Sysselkoret fra Hjørring, der indtog scenen med hele 31 sangere. Deres
præstation var ikke blot en koncert, men en hjertevarm oplevelse, hvor velkendte
julesange fyldte luften. Sysselkoret formåede at inddrage publikum og inviterede dem til at
synge med på nogle af de elskede melodier. Det var tydeligt, at sangernes sjæl og hjerte
var lagt i hver tone, og muligvis kan vi nu se frem til et årligt tilbagevendende højdepunkt.

Kl. 15.00 overtog otte talentfulde musikere scenen og fortsatte den gode stemning med en
varieret repertoire af dejlige julesange, både på dansk og irsk. Deres engagement og
professionalisme bidrog til at skabe en eftermiddag, der sent vil blive glemt af alle, der var
til stede.

En stor tak til alle vores trofaste medlemmer der bakker op om vores arrangementer. Vi
har godt 200 medlemmer.

Ligeledes en stor tak til de frivillige der tager en stor tørn når der afholdes koncerter.

En stor tak til bestyrelsen for et eminent samarbejde og nogle gode konstruktive
bestyrelsesmøder.

Ligeledes en kæmpe tak til Per Rosenlund Larsen der udtræder af bestyrelsen efter et
fornemt arbejde. Vi kommer til at savne dig, men kan måske profitere lidt at dit nye job hos
Skagen Festival.

Det var så beretningen fra et absolut vellykket koncertår der igen giver mulighed for at
præsentere nogle unikke musikalske oplevelser i Den Runde Pavillon.

Fortæl gerne venner og bekendte om de gode arrangementer vi afholder som oftest med
mulighed for spisning

Kommende koncerter og arrangementer:
Skt. Patricks Day med McGuinness 16.03.24.
Udsolgt på 2 dage.

Der planlægges en tur til Vrå Bryghus med toget. Vi skal se bryggeriet og smage godt øl
og nyde et par stykker smørrebrød. Det bliver formentlig omkring april/maj måned.

03.05.24 koncert med Boys of Bluehill der spiller fremragende skotsk/irsk. Der er stor rift
om billetterne. Der bliver mulighed for tilkøb af mad.

20.05.24 Deltagelse i Royal Run med salg af drikkevarer i Den Runde Pavillon. Der
arbejdes på musikunderholdning. Der er tilsagn fra 40 medlemmer om hjælp

06.10.24 Dobbeltkoncert med Elsa Jean McTaggart og Gary Lister og The Irish Waterfalls.

23.02.2025 får vi igen besøg af den irske verdensstjerne Eleanor Shanley sammen med
John Feeley.

15.03 til Skt. Patricks Day med McGuinness.

Følg med på vores hjemmeside og side på Facebook.

Erik Bendtsen
formand

Støt vores sponsorere