Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes herved til generalforsamling i Shamrock
søndag den 23. april 2023 kl. 14.00 i Den Runde Pavillon.
Dagsorden i henhold til vedtægternes §5:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer - Søren Vraa, Jens Ole Jensen og Erik Bendtsen er på valg
  7. Valg af suppleant – Per Kastrup Madsen er på valg
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen.

P.b.v.
Erik Bendtsen
Formand
Mailadr.: info@shamrock9700.dk

Støt vores sponsorere