Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes herved til generalforsamling i Shamrock
torsdag den 14. marts 2024 kl. 16.30 i Den Runde Pavillon.
Dagsorden i henhold til vedtægternes §5:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Per Rosenlund Larsen (ønsker ikke genvalg) og Søren
  Christensen (modtager genvalg) er på valg
 7. Valg af suppleant
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen.

P.b.v.
Erik Bendtsen
Formand
Mailadr.: info@shamrock9700.dk

Støt vores sponsorere