REFERAT fra generalforsamlingen i SHAMROCK, Søndag, den 29. maj 2022.

Formand Erik Bendtsen bød velkommen til den udsatte generalforsamling.

 1. Valg af dirigent
  Knud Suhr blev valgt, og han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, selvom den atter i år var udsat på grund af Corona.

 2. Formandens beretning
  Dette var 7. beretning i foreningens historie, og formanden udtrykte stor glæde over det store fremmøde.

  Næste år, den 17/3, vil foreningen sætte alle sejl til, når vi skal fejre Sct. Patricks Day, og der er allerede lavet kontrakt med vores “husorkester” McGuinness.
  Formandens beretning kan i sin helhed ses på vores hjemmeside: shamrock9700.

  Beretningen blev godkendt med applaus.

 3. Regnskabsaflæggelse
  Kasserer, Søren Christensen, fremlagde regnskabet, som sidste år havde givet et underskud på 15.610 kr., mens formuen ultimo var på 69.358 kr.

  Der var afholdt udgifter til en ny hjemmeside og billetsystem, hvilket er forklaringen på årets underskud.

  Formanden oplyste, at der havde været visse problemer med den nye hjemmeside og billetsystemet, men at dette ville blive løst i nær fremtid.

  Fotografen Nanna Højbjerg tog billeder ved onsdagens koncert, og de vil fremover pryde vores nye hjemmeside.

  Nogle medlemmer efterlyste noter, så man kan se, hvordan overskuddet fordeles på de enkelte arrangementer. Bestyrelsen har noteret dette ønske.

  Et medlem spurgte, om vi havde søgt “Corona-kompensation”. Formanden havde undersøgt, men foreningen opfylder ikke umiddelbart betingelserne.

  Regnskabet blev godkendt.

 4. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet forslag.

 5. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 100 kr. blev vedtaget.

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Søren Christensen og Per Rosenlund blev genvalgt.

 7. Valg af suppleant
  Per Kastrup Madsen blev genvalgt.

 8. Valg af revisor
  Svend Erik Houlberg Nielsen blev genvalgt.

 9. Eventuelt
  • Der var et ønske om at genindføre Bordreservation, og Lise Nielsen tilbød sin hjælp til dette arbejde. Bestyrelsen har noteret ønsket.
  • Der var et udbredt ønske om at genindføre Singers Afternoon på søndage.
  Formanden oplyste, at dette allerede indgik i vores planlægning og lovede, at der igen ville blive arrangementer om søndagen - måske som en slags Søndags-Matine.
  • Per Kastrup gav en fyldestgørende orientering om foreningens rundrejse i Scotland i september, og henviste til mødet vedr. rejsen, den 13. juni her i Den Runde.
  • Fra medlemmerne var der stor tak til bestyrelsen for det store arbejde med alle koncerterne.

Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen.

Formanden takkede dirigenten og alle de fremmødte medlemmer for en go’ generalforsamling.

Herefter hørte vi en dejlig koncert med duoen Godtfolk, hvor Lasse Hansen og Helge Nyborg underholdt os med gamle og nye sange fra nær og fjern.

Tusind tak til Lasse og Helge for en skøn koncert.

Støt vores sponsorere