Referat fra generalforsamling i SHAMROCK - søndag, den 29. august 2021.

Formanden bød velkommen til den udsatte generalforsamling til de godt 50 fremmødte medlemmer. Han gav udtryk for, at vi virkelig har savnet de gode koncerter og medlemmernes gode selskab i Den Runde Pavillon.

1. Valg af dirigent
Valgt blev Agner Svendsen som, på trods af udsættelsen, kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning
Det blev en kort beretning om den forgangne sæson, hvor der havde været aflysninger på stribe. Formanden valgte derfor at koncentrere sig om den kommende sæson og alle de skønne koncerter, vi har i udsigt.
Han takkede bestyrelsen for et godt samarbejde. Og der var også en stor tak til de mange medlemmer, som frivilligt hjælper til, når der er koncert. (Se iøvrigt hele formandens beretning på foreningens hjemmeside)
Beretningen blev godkendt.

3. Regnskabsaflæggelse
Kassereren fremlagde driftsregnskab og status for perioden 1/1 til 31/12-2020.
Driftsresultater udviser et underskud på 12.090 kr.
Egenkapitalen udgør 84.968 kr.
Der har været udgifter til diverse værnemidler samtidig med, at vores faste udgifter jo skal betales, selvom der ikke afholdes koncerter.

Flere medlemmer påpegede, at det kunne være svært at se, om man havde betalt kontingent, idet der ikke blev kvitteret for indbetalingen.
Bestyrelsen erkendte problemet og lovede at arbejde videre med sagen.

Regnskabet blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent for kalenderåret på 100 kr., hvilket blev godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Erik Bendtsen, Jens Ole Jensen og Søren Vraa var på valg.
Alle tre blev genvalgt.

7. Valg af suppleant
Merete Holck stopper som suppleant.
I stedet valgtes Per Kastrup som ny suppleant.

8. Valg af revisor
Revisor Svend Erik Houlberg blev genvalgt.

9. Eventuelt
Dirigenten opfordrede medlemmerne til at købe billetter til næste lørdags koncert med Boys of Bluehill.
Per Kastrup fortalte om et samarbejde med Nilles Rejser i forbindelse med en ny tur til Skotland i 2022. Vi hører nærmere om disse planer.

I samme forbindelse ville Erik Thrane høre, om foreningen havde haft udgifter i forbindelse med den aflyste 2020-Skotlandstur. Formanden kunne berolige med, at dette ikke var tilfældet.

Herefter var generalforsamlingen slut.

Formanden takkede for go’ ro og orden og takkede dirigenten for at lede “slaget” på bedste vis.

Herefter var der koncert med nordjyllands ældste “Boyband”, nemlig Peter Yde, Per Rosenlund og Jens Ole Jensen.
Det blev en dejlig koncert med mange kendte sange, men også et par helt nye og ukendte. Tak for det, drenge!

Beretning på generalforsamlingen den 29. august 2021.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i vores musikforening udsat fra marts måned p.g.a. Corona, og dejligt vi igen kan samles uden restriktioner.

Vi har virkelig savnet de gode koncerter og jeres dejlige selskab i den Runde Pavillon.

Det bliver en kort beretning efter et forfærdeligt år med aflysninger på stribe. Et år der efterfølger vores hidtil bedste år med 8 koncerter.

I det forgangne år blev det kun til 2 afholdte koncerter.

Vi lagde ud 1. februar med vores nytårskoncert med de gode gamle Dublin Legends.

Det blev en forrygende koncert i en udsolgt pavillon med alle de gode gamle sange fra Dubliners.

Publikum ville ikke slippe bandet, og bandet havde svært ved at slippe pavillonen.

Vi var tilbudt bandet igen i 2021, men også her spændte Coronaen ben.

Den andet koncert var den udsatte fejring af Skt, Pactricks Dag med vores husorkester McGuinness. Koncerten blev afholdt 17.10. En koncert hvor alle restriktioner blev overholdt og dermed færre solgte billetter, men hvor både publikum og bandet nød igen at spille foran et medlevende publikum. Der er altid garanti for en fest når McGuinness besøger os.

De imellem var aflyste koncerter med

Boys of Bluehill

Tide Lines der for anden gang måtte aflyse deres danmarksturne

En irsk duo der ikke kunne komme ud af Irland

The Grandfætters fra Thyborøn

Mads Toghøj og Rødder

En meget stor tak til vores medlemmer der trods den manglende aktivitet i stort tal fornyede deres medlemskab i håb om bedre tider.

En stor tak til bestyrelsen for et engageret og enestående godt samarbejde. Vi supplerer hinanden godt.

Også tak til de frivillige der altid er parat med en hjælpende hånd når der er behov både i baren og med alt det praktiske i forbindelse med koncerterne.

Der er plads til flere så bare giv os et praj, hvis I har lyst.

Jeg vil også tillade mig at kikke fremad og reklamere for vores kommende koncerter, hvor billetterne kommer til salg på vores hjemmesiden. Nogle af koncerterne med mulighed for at tilkøbe koncertmenu.

Allerede 4. september har vi genåbningskoncert med Boys of Bluehill der er et af Danmarks mest velspillende band med skotske og irske toner. Billetpris kun kr. 150 og der er stadig ledige billetter,

Så gå ind på vores hjemmeside og køb eller giv mig et ring.

  1. oktober får vi besøg af The Islanders

The Islanders (øboerne) består af Chic McLean fra øen Bute, Skotland og Paul Kelly fra Lincoln, England, men med rødder i Galway, Irland. The Islanders spiller et forrygende potpourri af traditionel skotsk og irsk folkemusik. Deres optræden er krydret med glæden ved musikken, spontanitet og humor. Repertoiret spænder over den traditionelle skotske/irske musik såsom The Corries og The Dubliners til den mere moderne, populære stil som Wolfstone, Runrig og U2.

  1. november er det The Grandfætters der vil underholde med deres egne melodiske sange krydret med den specielle humor de har i Thyborøn.

Bandet har spillet i godt og vel 10 år, og deraf er der kommet en masse forskellige selvskrevne sange, som rammer et bredt publikum. De tidspunkter hvor der ikke er musik, så sørger de unge fyre her, for at underholde publikum med historier og anekdoter fra livet i det vestjyske. The Grandfætters har familierødder tilbage til gruppen “Tørfisk” fra Thyborøn, men musikken og stilen er helt deres egen. Anders Toft Bro er således søn af Bent Bro fra Tørfisk. Og Aalborgs nuværende biskop Henning Toft Bro, der jo var med Tørfisk i starten af deres karriere, er far til Christian i The Grandfætters.

  1. januar 2022 er det endelig det skotske verdensnavn Tide Lines der gæster os.

Det skotske band – Tide Lines – dukkede op på scenen i sommeren 2016 med sangen Far Side of the World, en dynamisk og iørefaldende kærlighedssang skrevet af forsangeren Robert Robertson. Arven fra Runrig fornægter sig ikke i bandets musik, der er tydeligt inspireret af de traditionelle toner fra det skotske højland og de skotske øer, men med et ben ligeså solidt plantet i rock og pop

Det bliver helt sikker en nytårskoncert der vil gå over i historien.

  1. marts 2022 er der et længe ventet kært gensyn med Mads Toghøj og Rødder, der sidst tog publikum med storm.

Sanger og sangskriver Mads Toghøj, der har adresse på Sydfyn og rødder i Skagen, er i 2018 plade aktuel med det spritnye album ”Rødder”. Et pladeprojekt, der handler om værdien i at genfinde rødderne og vende hjem på et åndeligt plan. Morfaderen var fisker Thomas.

Det var så beretningen fra et stille år, men forhåbentlig var det stilhed før stormen.

Det er et fantastisk program med gode musikalske oplevelser der venter jer.

Så følg med på vores hjemmeside og side på Facebook samt nyhedsbreve.

Erik Bendtsen

formand

Støt vores sponsorere