Referat fra generalforsamling i Musikforeningen SHAMROCK, Torsdag den 14. marts 2024 - kl. 16:30 i Den Runde Pavillon

Udover bestyrelsen deltog ca. 25 medlemmer.

Formand Erik Bendtsen bød velkommen.

 1. VALG AF DIRIGENT
  Valgt blev Niels Ungermann, som konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
 2. FORMANDENS BERETNING
  Formanden takkede alle foreningens medlemmer for stor støtte i 2023, og alle de frivillige, som hjælper til i forbindelse med vore koncerter.
  Der var en stor tak til Per Rosenlund, som udtræder af bestyrelsen.
  Shamrock bliver involveret i Royal Run den 20. maj, og formanden takkede alle de medlemmer, som har lovet, at hjælpe til på denne dag.
  Der er planer om en tur til Vraa Bryghus i løbet af forår/sommer.
  Beretningen blev vedtaget.
  HELE BERETNINGEN KAN SES PÅ VORES HJEMMESIDE.
 3. REGNSKABSAFLÆGGELSE
  Kasserer Søren Christensen aflagde årets regnskab og statusopgørelse.
  Der er et overskud på 41.079 kr.
  Egenkapitalen ultimo 67.384 kr.
  Regnskabet blev vedtaget.
 4. INDKOMNE FORSLAG
  Der var ingen forslag.
 5. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT
  Bestyrelsens forslag til et uændret kontingent på 150 kr. blev vedtaget.
 6. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER
  Per Rosenlund ønsker ikke genvalg.
  Bestyrelsen foreslog Kent Budolfsen som ny i bestyrelsen, hvilket blev vedtaget.
  Kasserer Søren Christensen blev genvalgt.
 7. VALG AF SUPPLEANT
  Bestyrelsen foreslog Agner Svendsen, hvilket blev vedtaget.
 8. VALG AF REVISOR
  Der var genvalg til Svend Erik Houlberg.
 9. EVENTUELT

Formandens beretning på generalforsamlingen den 14.03.2024 i Den Runde Pavillon.
Det er den 9. ordinære generalforsamling.

Det bliver en beretning fri af Coronaen skygge som økonomisk var hård ved foreningen.

Vi har igen fået et fornuftigt økonomisk grundlag som det senere vil fremgå af regnskabet.
Det blev til 6 koncerter heraf flere udsolgte.

Vi lagde for den 17.03 med den traditionelle fejring af Skt. Patricks Dag. Det blev igen en stor
succes med udsolgt og musik i topklasse af vores husorkester McGuinness. Der blev indtaget irish
stew tilberedt af vores madleverandør Fårup Skovhus.

12.05. havde vi igen besøg af The Mood Killers – 3 friske fyre fra Aalborg der absolut ikke lever op
til navnet. En flot koncert med pænt besøg.

16.09 havde vi besøg af Roaring Maggie der var et nyt navn i Den Runde.
Et 3-mandsorkester, som leverede en ekstremt underholdende koncert. De spillede folkemusik
fra Skotland, Irland, Cornwall og England. De er alle begavede spillemænd og entertainere
med mange års erfaring som fuldtidsmusikere.

01.10 havde vi fornøjelsen af de dygtige og sympatiske skotter Elsa Jean McTaggart og Gary
Lister. Det var en søndag eftermiddag og vi startede med en frokost inden skotterne leverede
en formidabel koncert.
Udsolgt og på banen igen den 06.10 sammen med The Irish Waterfalls. Der kan allerede nu
reserveres billetter, hvilket mange har benyttet sig af.

11.10 En Mortens Aften med and og flæskesteg til en udsolgt pavillon og musik fra aller
øverste hylde.
Musik i verdensklasse. En irsk supertrio bestående af 2/3 af The ALT, samt den
legendariske violinist Gerry O´Connor, indtog scenen og leverede en uforglemmelig
musikoplevelse.

02.12
Lørdag den 2. december blev Den Runde Pavillon i Brønderslev omdannet til et
julemusikalsk mekka, da Musikforeningen Shamrock arrangerede en velbesøgt
julekoncert. Stemningen var høj, og pavillonen strålede af juleglæde, takket være en
imponerende udsmykning lånt fra Brønderslev Floorball Hot Shots.

Begivenheden indledtes med en smagfuld start på dagen, hvor Fårup Skovhus leverede
en lækker julefrokost. Gæsterne kunne nyde velsmagende retter og samle kræfter til den
musikalske fest, der lå forude.

Kl. 14.00 var det Sysselkoret fra Hjørring, der indtog scenen med hele 31 sangere. Deres
præstation var ikke blot en koncert, men en hjertevarm oplevelse, hvor velkendte
julesange fyldte luften. Sysselkoret formåede at inddrage publikum og inviterede dem til at
synge med på nogle af de elskede melodier. Det var tydeligt, at sangernes sjæl og hjerte
var lagt i hver tone, og muligvis kan vi nu se frem til et årligt tilbagevendende højdepunkt.

Kl. 15.00 overtog otte talentfulde musikere scenen og fortsatte den gode stemning med en
varieret repertoire af dejlige julesange, både på dansk og irsk. Deres engagement og
professionalisme bidrog til at skabe en eftermiddag, der sent vil blive glemt af alle, der var
til stede.

En stor tak til alle vores trofaste medlemmer der bakker op om vores arrangementer. Vi
har godt 200 medlemmer.

Ligeledes en stor tak til de frivillige der tager en stor tørn når der afholdes koncerter.

En stor tak til bestyrelsen for et eminent samarbejde og nogle gode konstruktive
bestyrelsesmøder.

Ligeledes en kæmpe tak til Per Rosenlund Larsen der udtræder af bestyrelsen efter et
fornemt arbejde. Vi kommer til at savne dig, men kan måske profitere lidt at dit nye job hos
Skagen Festival.

Det var så beretningen fra et absolut vellykket koncertår der igen giver mulighed for at
præsentere nogle unikke musikalske oplevelser i Den Runde Pavillon.

Fortæl gerne venner og bekendte om de gode arrangementer vi afholder som oftest med
mulighed for spisning

Kommende koncerter og arrangementer:
Skt. Patricks Day med McGuinness 16.03.24.
Udsolgt på 2 dage.

Der planlægges en tur til Vrå Bryghus med toget. Vi skal se bryggeriet og smage godt øl
og nyde et par stykker smørrebrød. Det bliver formentlig omkring april/maj måned.

03.05.24 koncert med Boys of Bluehill der spiller fremragende skotsk/irsk. Der er stor rift
om billetterne. Der bliver mulighed for tilkøb af mad.

20.05.24 Deltagelse i Royal Run med salg af drikkevarer i Den Runde Pavillon. Der
arbejdes på musikunderholdning. Der er tilsagn fra 40 medlemmer om hjælp

06.10.24 Dobbeltkoncert med Elsa Jean McTaggart og Gary Lister og The Irish Waterfalls.

23.02.2025 får vi igen besøg af den irske verdensstjerne Eleanor Shanley sammen med
John Feeley.

15.03 til Skt. Patricks Day med McGuinness.

Følg med på vores hjemmeside og side på Facebook.

Erik Bendtsen
formand

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes herved til generalforsamling i Shamrock
torsdag den 14. marts 2024 kl. 16.30 i Den Runde Pavillon.
Dagsorden i henhold til vedtægternes §5:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Per Rosenlund Larsen (ønsker ikke genvalg) og Søren
  Christensen (modtager genvalg) er på valg
 7. Valg af suppleant
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen.

P.b.v.
Erik Bendtsen
Formand
Mailadr.: info@shamrock9700.dk

Newsletter 29

Så er vi klar med nyt fra foreningen, bl.a.  kommende koncerter.

Generalforsamlingen afholdes den 14.marts kl. 16.30 i Den Runde Pavillon.

Der vil ske elektronisk indkaldelse.

Vi starter sæsonen med en udsolgt koncert den 16. marts, hvor vi traditionen tro fejrer Skt. Patricks Day, den irske nationaldag. Musikken er i de bedste hænder med vores husorkester McGuinness, der altid er garanter for en god fest. Vi serverer irish stew.

3. maj får vi besøg af Boys og Bluehill, hvis seneste koncert vi måtte aflyse på grund af Corona.

Bandet har over 20 år på bagen, og skal i år spille på Skagen Festival.

Der venter os en god oplevelse med et af Danmarks bedste bands til irsk/skotsk musik.

Det bliver muligt at tilkøbe koncertmenu, og billetterne er allerede nu til salg på vores hjemmeside www.shamrock9700.dk.

Vi holder pause i juni, juli og august.

6. oktober er vi klar med en forrygende søndag eftermiddag, hvor der venter et kært gensyn med de dygtige og populære skotter Elsa Jean McTaggart og Gary Lister.

Det bliver en dobbeltkoncert, idet vi også får besøg af de lokale The Irish Waterfalls.

Der bliver også her mulighed for tilkøb af koncertmenu.

Billetterne kommer til salg på hjemmesiden, men kan allerede nu reserveres ved at sende en mail til info@shamrock9700.dk med oplysning om antal og om der ønskes mad.

Sidste års julekoncert med Sysselkoret fra Hjørring blev en stor succes. Det vil vi forsøge at gentage.

Der arbejdes med endnu en koncert i efteråret, men aftale er ikke på plads endnu.

2025:

Vi kan allerede nu afsløre, at vi den 23. februar 2025 får et gensyn med den irske sanglærke Eleanor Shanley denne gang med sin ven og kollega John Feeley.

Eleanor Shanley er en af Irlands mest kendte og elskede sangerinder. Hun er verdenskendt for sin smukke sangstemme og sine fortolkninger af traditionelle irske sange. I de seneste år har hun blandet sit traditionelle repertoire med musik af nyere sangskrivere.

Vi kan også glæde jer med, at vi allerede nu har aftale med McGuinness den 15. marts 2025 til Skt. Patricks Day.

Tak til alle jer der har fornyet medlemskabet. Det er vi utroligt glade for.

Vi ses til gode musikalske oplevelser i Den Runde Pavillon.

Newsletter 27

Musikforeningen holder sommerferie i juni, juli og august belært af erfaringer med svigtende billetsalg, men vi har et super program til jer i andet halvår startende med

16. SEPTEMBER et nyt spændende band ROARING MAGGIE. Det bliver en ekstremt underholdende koncertoplevelse. Bandet består af en englænder, en skotte/irer og endnu en skotte. Spiller på Skagen Festival i år.
Kommer snart til salg på hjemmesiden, men kan allerede nu reserveres på mail til info@shamrock9700.dk med angivelse af antal.(uden mulighed for at tilkøbe koncertmenu)

01. OKTOBER et frokostarrangement med ELSA JEAN MCTAGGERT OG GARY LISTER. De har tidligere gæstet os med stor succes.
Er til salg på hjemmesiden www.shamrock9700.dk og kan også reserveres ved mail

10. NOVEMBER en irsk supertrio THE ALT
Det er et verdensnavn der gæster Den Runde Pavillon.
Kommer snart til salg på www.shamrock9700.dk og kan allerede nu reserveres ved at sende en mail til info@shamrock9700.dk med angivelse af antal. Bliver med mulighed for at tilkøbe koncertmenu

02. DECEMBER kl. 14.00 julehygge med SYSSELKORET fra Hjørring.
Vi undersøger om der kan arrangeres lidt spil sammen og fællessang bagefter.
Der er lagt op til en rigtig hyggedag i den skønne pavillon.
Bliver med kaffe og "klejner".
Kommer til salg på hjemmesiden.

Følg med på vores hjemmeside og Facebook for yderligere oplysninger.

Referat fra generalforsamling i SHAMROCK, Søndag den 23. april 2023 - kl. 14:00 i Den Runde Pavillon

Formand Erik Bendtsen bød velkommen til de ca. 25 personer, som var mødt op til generalforsamlingen.

Valg af dirigent: Niels Ungermann blev valgt, og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Formandens beretning: (den 8. i foreningens historie)
Se vedlagte
Der var ingen spørgsmål og beretningen blev godkendt.

Regnskabsaflæggelse:
Kassereren fremlagde resultatopgørelse og status for 2022.
Driftsresultatet viser et underskud på 43.053 kr.
Egenkapitalen er af samme grund nu nede på 26.304 kr.
Formanden havde allerede i beretningen redegjort for de vanskelige forhold for koncerter i 2022, samt til diverse nyanskaffelser.
Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet nogen spørgsmål.

Fastsættelse af kontingent:
Set i lyset af diverse prisstigninger foreslog bestyrelsen at hæve kontingentet til 150 kr.
Vi fastholder hermed en gratis “medlemsøl” til de fleste koncerter.
Forslaget blev godkendt med stort flertal.

Valg til bestyrelsen:
Erik Bendtsen blev valgt
Søren Vraa blev valgt
Per Kastrup valgt til nyt bestyrelsesmedlem
Jens Ole Jensen har valgt at udtræde af bestyrelsen, og formanden takkede Jens Ole for det store arbejde, han havde lagt i foreningen i alle årene og ønskede ham et godt “otium” i Nørre Lyngby.

Valg af suppleant:
Kent Budolfsen blev valgt til ny suppleant.

Valg af revisor:
Sv. E. Houlberg blev genvalgt.

Eventuelt:
Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.
Formanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde i det forgangne år.
Formanden ønskede Per Kastrup velkommen i bestyrelsen (Per synger i kor og elsker irsk og skotsk musik)
Formanden ønskede Kent Budolfsen velkommen som ny suppleant. (Kent arbejder i PODI, som styrer vores hjemmeside og han er meget interesseret i musik)
Formanden takkede for et flot fremmøde og afsluttede herefter generalforsamlingen.


Beretning på generalforsamlingen den 23. april 2023.

Det er den 8. ordinære generalforsamling.

Det bliver endnu engang en beretning i Coronaens skygge, idet vores publikum ikke helt havde rystet eftervirkningerne af sig, og måske havde vi været for optimistiske, da vi planlagde 8 koncerter.

Det udmøntede sig i en aflyst koncert med Bregenborg Band og et par koncerter med svigtende tilslutning.

Det er et hårdt marked p.t. og vi er ikke ene om problemerne kan jeg fortælle. Har snakket med en del arrangører der er enig i at det er svært.

Vi startede 13. februar med Eleanor Shanley den irske sanglærke der havde medbragt en fremragende guitarist John Feeling. Den velbesøgte koncert begejstrede et stort publikum.

11. marts havde vi besøg af Mads Toghøj og Rødder. En fremragende sing and sogn writer med et lige så fremragende band. Også her et godt og medlevende publikum.

25. maj en udsolgt koncert med vores husorkester McGuinness. Det blev som altid en flot koncert, hvor et medlevende publikum løftede bandet til nye musikalske højder.

29. maj havde vi generalforsamling med en gratis koncert med Godtfolk. En velbesøgt generalforsamling med en dygtig duo, der efterfølgende gav en rigtig god koncert.

26. august koncert med Søren Krog og Janus Bechmann. Søren er en fremragende historiefortæller, der sammen med Janus nød koncerten i Den Runde Pavillon. Desværre svigtede publikum koncerten.

27. september koncert med Bent og Anders Bro der underholdt med gode sange og den velkendte humor der kendetegner folkene fra Thyborøn. En rigtig hyggelig og velbesøgt aften.

22. oktober gav Mood Killers koncert. 3 musikalske unge mennesker fra Aalborg der udviste stor spilleglæde og overraske publikum med deres vellyd. Der kunne godt have været lidt flere.

9. december sluttede vi af med en julekoncert med Emmelie de Forest der pavillonen i den rette julestemning. Der var ikke helt udsolgt til koncerten.

En stor tak til de medlemmer der trofast bakker om vores arrangementer. Vi har godt 200 medlemmer.

Set i lyset af vores økonomi som kassereren senere vil fremlægge har vi besluttet af nedskære til 4 årlige koncerter, og vi har fået en forrygende start med en udsolgt Skt. Patricks Day med McGuinness. De er booket til næste år.

Ud over den aflyste koncert og et par koncerter hvor publikum svigtede, har vi også haft nødvendig udgifter til;

Nyt tøj som var påkrævet i forbindelse med de ansøgte lejlighedsbevillinger kr. 4.100
Inventar kr. 916
Koda kr. 2.600
Forsikring kr. 3.174
Drift af hjemmesiden kr. 3.800
Annonce kr.7.839

Følg med på vores hjemmeside og vores side på Facebook. Det er her billetterne kommer til salg.

Vi har også været arrangør på en vellykket tur til Skotland. Der var mange gode oplevelser og et godt sammenhold på turen. Vi var 43 medlemmer af sted med vores egen Per Kastrup som guide og Nille som teknisk arrangør. Det bliver med garanti ikke med Nille igen hvis vi arrangerer en ny tur. Der var for mange bump på vejen, men stor ros til vores guide for en vellykket tur.

Til slut en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og en stor tak til de frivillige der utrætteligt giver en hånd med til vores koncerter. Der var så beretningen fra et ikke helt tilfredsstillende år økonomisk, en vi har tiltro til at vi kan genoprette vores gode økonomi og er startet godt med koncerten med cGuinness.

Kommende koncerter:
12. maj Mood Killers hvor billetterne er til salg.
1. oktober frokostarrangement med Elsa Jean McTaggart og Gary Lister der har et stort publikum i DK.
10. november The ALT der er en irsk supertrio og et verdensnavn
Der kan allerede nu reserveres billetter på info@shamrock9700.dk

Til slut skal lyde en opfordring til at fortælle venner og bekendte, hvor gode arrangementer vi afholder som oftest med spisning. Der er en helt unik stemning i Den Runde Pavillon.

Erik Bendtsen

Newsletter 26

"Det er blevet en tilbagevende begivenhed i Musikforeningen Shamrock at fejre den irske nationaldag Skt. Patricks Day.

Det skete fredag den 17.03 i en fyldt pavillon, der var flot pyntet i dagens anledning.

Der blev spist irish stew ledsaget af Guinness og irsk kaffe m.v.

Musikken var i de bedste hænder, idet McGuinness traditionen tro spillede. Det er Danmarks bedste band til irsk og skotsk musik.

Det medlevende publikum var med fra første tone og fik stemningen og musikken løftet til nye højder.

Bandet er allerede booket til næste år.

Det blev endnu en mindeværdig aften i musikforeningen, der er startet i 2015 og har godt 200 medlemmer.

Vi har haft møde i musikudvalget og har et par koncerter klar til jer:
Fredag den 12. maj hvor der er gensyn med Mood Killers - 3 musikalske unge menneske fra Aalborg. Det var en god koncert sidst de var her, og flere har rykket for en gentagelse.

Søndag den 1. oktober hvor vi har et kæret gensyn med de dygtige og musikalske skotter Else Jean McTaggart og Gary Lister. Det bliver et frokostarrangement.

Fredag den 10. november The Alt der er en Irsk supertrio med John Doyle, Nuala Kennedy og Eamon O'Leary. Glæd jer - det er et verdensnavn.

Følg med på vores hjemmeside og Facebook for flere oplysninger om koncerterne.

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes herved til generalforsamling i Shamrock
søndag den 23. april 2023 kl. 14.00 i Den Runde Pavillon.
Dagsorden i henhold til vedtægternes §5:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer - Søren Vraa, Jens Ole Jensen og Erik Bendtsen er på valg
 7. Valg af suppleant – Per Kastrup Madsen er på valg
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen.

P.b.v.
Erik Bendtsen
Formand
Mailadr.: info@shamrock9700.dk

Kontingent 2023

Kære musikvenner så er det tid til fornyelse af kontingentet på kr. 100 pr. medlem.

Kan overføres til vores konto i Sparekassen Danmark, Brønderslev
regnr. 9070
kontonr. 1625032861 husk angivelse af navn

eller

MobilPay 946736

Nye medlemmer bedes udfylde blanketten på hjemmesiden under medlemskab.

Vi siger på forhånd tak for støtten, der også udløser en gratis øl/vand til de koncerter man deltager i.

Vi ses i Den Runde Pavillon
Shamrock

Nytårshilsen fra Shamrock

Kære musikvenner.

Nytåret nærmer sig med hastige skridt så herfra skal lyde ønsket om et godt nytår med tak for støtten i 2022.

Det blev ikke helt et år som vi havde håbet. Der er afholdt 8 koncerter, og der har været en enkelt aflysning med Bregenborg Band. Vi kommer således ud af året med et underskud, idet vi må konstatere et vanskeligt marked for koncerter, og at Coronaen nok ikke er helt overstået.

Vi håber at kunne holde 4-5 koncerter i 2023 med den første 17.03 nemlig fejring af Skt. Patricks Day med McGuinness

Billetterne kommer til salg primo januar og koncerten i 2022 var udsolgt.

Det er med Irish Stew, Guinness og festlig stemning med musik i topklasse i en festlig pyntet pavillon.

Jens Ole Jensens nye band Shannon kunne være en mulighed i maj måned. 

Det bliver en koncert med skønne irske ballader og enkelte numre fra De Gyldne Løvers sangskat.

Vi arbejder også på et gensyn med skotterne Elsa Jean McTaggart og Gary Lister.Vi ser frem til jeres opbakning i 2023, og sig endelig til venner, familie og bekendte, hvor hyggeligt det er i Den Runde Pavillon med dejlige musikalske oplevelser og god mad.

Vi ses til nye musikalske oplevelser i 2023.

God jul og godt nytår.

SHAMROCK

Newsletter 25

Kære Shamrock venner

Så er vi, efter et laaaangt tilløb, klar med programmet for resten af året 2022 ! Det har været op ad bakke med bookning af pavillon, forhandling med kunstnere m.m. - men her har I det : Som I allerede ved, lægger vi ud.

Onsdag d. 25. maj : McGuinness
Som I ved er der altid garanti for en fantastisk stemning, når McGuinness,
som har ændret en smule på besætningen, går på scenen.

Deres repertoire af irske og skotske sange er arrangeret i en rytmisk og smuk opsætning ledsaget af et velklingende kor og med traditionelle instrumenter som mandolin, harmonika og tin whistles – alt sammen spillet og sunget med stor entusiasme, en smittende glæde og krydret med gode fortællinger fra det nordjyske.

McGuinness er blandt andet kendt for fantastiske koncerter på Skagen Festival, hvor de atter i år er på Havnescenen - og ikke mindst deres tidligere samarbejde med De gyldne Løver. Dette samarbejde har sat tydelige aftryk i bandets musik, hvor McGuinness forstår at flette de legendariske Løvers tekstarbejde ind i originale irske og skotske numre.

Glæd jer derfor til en stor koncert i selskab med de 7 gæve musikere fra Vendsyssel – det bli`r ikke så ringe endda ! Få billetter tilbage Dørene åbnes kl. 18 Spisning 18.30 Musik 20

Henrik Wolsing – sang
Lasse Hansen – guitar/sang
Henning Frederiksen – harmonika/kor
Per Rosenlund Larsen – tin whistles/kor
Lars Sletten Thomsen – trommer
Helge Nyborg – mandolin, elguitar/kor
Lars Rønne – keys/kor

Søndag d. 29. maj : Generalforsamling Kl. 14
Dagsorden i henhold til vedtægternes §5 :
Valg af dirigent - Formandens beretning - Regnskabsaflæggelse - Behandling af indkomne forslag - Fastsættelse af kontingent - Valg af bestyrelsesmedlemmer - (Søren Christensen og Per Rosenlund Larsen er på valg) Valg af suppleant – (Per Kastrup Madsen er på valg) - Valg af revisor - Eventuelt
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er der, for medlemmer koncert med Godtfolk duo Lasse Hansen og Helge Nyborg, begge med mange års erfaring fra forskellige bands og orkestre. De har fundet sammen om deres fælles passion for smukke og stemningsfulde sange fra nær og fjern. Musik som vi synes fortjener et genhør ! Noget nyt, noget ældre og noget som forlængst er glemt.

Glæd Jer til at opleve et par hyggelige mennesker …. Også med irske sange !

Lørdag d. 25. juni : Bregenborg Band
Bregenborg BAND har gennem årene spillet et hav af koncerter i ind- og udland, og der har kun været ganske få udskiftninger i besætningen. Senest har orkestret hentet hjælp fra Scotland idet den skotske sanger Norrie McGregor er blevet bandets forsanger. Dette giver en ekstra autensitet til det irsk/skotske repetoire i Bregenborg BANDs kendte og velklingende versioner.

Bregenborg BAND er Norrie McGregor – sang, Ole Bregenborg – guitar, Bjarne Friis – fløjte, mandolin, banjo, mundharpe og sækkepibe, Leif Hansen – violin og harmonika, Kim Lock Lorenzen – bas og Mads Sand – trommer.

Fredag d. 26. august : Søren Krogh
Er man en havtornmand, må man jo udsende et album om sit havtornland, og det er lige præcis, hvad Søren Krogh lige har gjort her sidst i februar. Albummet er nr. 10 i rækken, og måske er det først nu, han er blevet en rigtig havtornmand?

Det område af Vendsyssel, hvor han voksede op – mellem Hjørring og den nordjyske vestkyst – har han nu selv omdøbt til Havtornland – og han er der tit. Måske er navnet ikke helt officielt, men det skal nok vinde gehør, for nu findes et album, der hedder netop det, og sang nummer to har samme navn: ”Havtornland” med omkvædet ”Mit Havtornland, havtornstrand med havtornsand, gnaves af tidens havtorntand, her voksede jeg fra dreng til havtornmand”, Det er meget fængende omkvæd, som nok skal blive sunget meget ved Kroghs aktuelle og kommende koncerter.

Søren Krogh er sanger/sangskriver/musiker og historiefortæller, som har levet af musikken i noget, der nærmer sig tre årtier, men uden at have fået det helt store såkaldt folkelige gennembrud. Det sidste kan man læse i presseteksten fra hans pladeselskab Exlibris, og det er vel sandt nok og gælder i øvrigt mange andre ellers både dygtige og flittige musikere og sangere. Men det kan jo ændre sig, for der er mange fine sange på denne CD. Søren optræder sammen med Janus Bechmann ….
Søren Krogh & Janus Bechmann

Tirsdag d. 27. september : Anders & Bent Bro
Denne aften bliver noget helt særligt !! Denne aften starter forestillingen kl. 19 !!!
Gå IKKE glip af disse to spøjse og hyggelige vestjyder HELT ude fra hvor man tror det er løwn …. Charme og nærvær er nok den bedste karakteristik af disse to skønne fyrer.

Anders er nævnt først, fordi han uden tvivl er det største musiske talent af disse to herrer i denne konstellation mellem to Broer. Anders er journalist på TV MIDTVEST, hvor han blandt andet er den ene del af duoen, der kører landsdelen tynd med Vibeke Nipper i FOTOVOGNEN. Han har spillet og sunget siden han var helt lille. Han spiller på klaver, keyboard, harmonika og guitar. Ud over at spille med ”den gamle” er Anders også en fjerdedel af gruppen FÆTTERS.

Bent Bro har i 35 år arbejdet med – og for – fiskerne fra Thyborøn Havns Fiskeriforening, men i starten af 2020 gik han ‘i land’.

Siden 1981 har Bent Bro været medlem af TØRFISK, hvor han stadig synger og spiller guitar.

Anders og Bent Bro har spillet sammen i 15-20 år - og mens Anders mestrer flere instrumenter, holder Bent sig til sin guitar – sin trofaste følgesvend siden 1969, hvor han modtog den første undervisning. Det er også Bent der forestår snakken og introduktionen til sangene, hvor flere nok også vil mene at snakketøjet er bedre end ”spilletøjet”.

Anders og Bent Bro vil tage publikum med på en sejltur i sang og musik med fortællinger fra det vestjyske område. Der indgår altid flere fællessange, så publikum også bliver en aktiv del af koncerten. Altså kort sagt: Et liv i fisk og musik mellem to Broer.

Lørdag d. 22. oktober : Mood Killers
Glæd Jer til et rigtig frisk og gennemmusikalsk pust fra Aalborg unge musikliv !!!
Med et selvironisk navn kaster disse velspillende drenge i The Mood Killers fra Aalborg, sig med "dødsforagt" ud i at omarrangere fine dele af den klassiske sangskat fra populærmusikken - til sit helt eget lydbillede.

Repertoiret er simpelthen en stærk blanding af traditionelt klingende irske og skotske sange, som Rocky Road To Dublin, The Wild Rover og The Galway Races iblandet udødelige klassikere fra kunstnere som Eagles, Pink Floyd, Aerosmith, Steve Earl m.fl. Den konservatorieuddannede gruppe består af

Mathe Vinter vokal og guitar
Mikkel Andersen guitar og mandolin
Henrik Bech bas og vokal

Fredag d. 9. december : Emmelie De Forest
Endnu engang præsenterer Shamrock et verdensnavn … og denne gang oven i købet et dansk et af slagsen !!!!

Emmelie og hendes musikere vil denne aften bringe os i den rette julestemning med bl.a. de gamle, kendte og elskede julesange …. Så tøv ikke med at bestille billet til denne enestående aften.
Emmelie de Forest har været aktivt udøvende sanger siden hun var ni år og har blandt andet sunget i kirkekor og gospelkor. Siden hun fyldte 14 år har hun sunget med den skotske musiker Fraser Neill, og sammen har de spillet og sunget i fire år på diverse festivaler, spillesteder og kulturhuse.

Emmelie de Forest vandt Dansk Melodi Grand Prix 2013 i Jyske Bank Boxen i Herning den 26. januar 2013.
I marts 2013 skrev hun under på en pladekontrakt hos Universal Music og fortalte til svensk tv, at hendes første album ville blive udgivet i foråret 2013.

Hun konkurrerede i den første semifinale ved Eurovision Song Contest i Malmö Arena i Malmö den 14. maj 2013 og var af flere eksperter udråbt som storfavorit til at vinde konkurrencen. Hun gik videre til finalen, som afholdtes den 18. maj 2013 i Malmö, hvor hun optrådte som sang nummer 18. Her sejrede hun med 281 point - det højeste antal point til en dansk sang nogensinde.

Efter at have udgivet debutalbummet Only Teardrops optrådte Emmelie de Forest hen over sommeren med de nye numre.

Ja, kære venner …. Sådan kommer programmet altså til at se ud resten af 2022

Da vi endnu ikke har overblik over om servering af mad bliver en mulighed, er der endnu ikke kalkuleret en entré pris - men sæt gerne kryds i kalenderen, så vi igen kan mødes til nogle hyggelige timer i SHAMROCK og Den Runde Pavillon.

Som altid kan I besøge hjemmesiden www.shamrock9700.dk, hvor billetter til de kommende koncerter snart kommer til salg, og hvor der også er mulighed for at indmelde sig i foreningen. Udbred gerne kendskabet til vores unikke, lille samlingssted 😉

( Hvis nogle af Jer allerede tænker Sct. Patricks Day 2023 kan I godt glæde Jer til et brag - McGuinness ER booket d. 17/3 2023

Bedste og optimistiske hilsner fra
SHAMROCK