Referat

 

Generalforsamling i SHAMROCK - lørdag, den 17. marts 2018.

 

Referat:

 

1. Valg af dirigent

Agner Svendsen blev valgt.

 

2. Formandens beretning

I 2017 var der afholdt 5 koncerter samt 4 Singers Afternoon.

 

11/2 Boys of Bluehill havde givet en dejlig, underholdende koncert.

Før koncerten var der afholdt en whiskey-smagning, så humøret var i top.

 

17/3 blev der afholdt generalforsamling - samt fejret Sct. Patrics Day.

McGuinness gav, som sædvanligt, et brag af en koncert og der var god stemning.

 

3/5 var der udsolgt til koncerten med Tørfisk. De gav en fornem og engageret koncert. Gruppen er ikke på programmet her i 2018, men måske senere........

 

24/9 underholdt dejlige Laura Mo med en god og følsom optræden. Kun synd at der ikke var mødt flere op til denne koncert.

 

4/11 var Tom Donovan på plakaten. Han gav en forrygende koncert, som blev krydret med nogle gode historier. Han ejede virkelig scenen.

 

De 4 Singers Afternoon har været godt besøgt. I december var der således 60 personer i Den Runde, til dejlig irsk/dansk julestemning. Stor tak til de lokale musikere, som troligt møder op søndag efter søndag for - gratis - at underholde de fremmødte.

Næste Singers Afternoon er søndag, den 8. april 2018.

 

Medlemstallet er støt stigende, og ligger p.t. pænt over 100.

 

Der er nedsat et Sponsor-udvalg, som forsøger at skaffe penge til foreningen.

Hovedsponsor er Sparrekassen Vendsyssel, men der er søgt midler hos flere fonde.

Pengene kan bl.a. bruges til de dyre annonceudgifter og til en udbygning af vores hjemmeside.

 

Den planlagte Bryghustur blev opgivet. Hancock ville kun have besøg om formiddagen på en hverdag, og Skagen Bryghus var for dyrt. Der er dog planer om et nyt besøg på Thisted Bryghus i løbet af 2018.

 

Billetsalget styres via Billetto. Det er en god ide og et nemt system at arbejde med.

 

Formandens beretning blev godkendt.

 

3. Regnskabsaflæggelse

 

Kasserer Søren Christensen gennemgik det udleverede regnskab, som udviste et underskud på 7.981kr. Dette skyldes dels en efterregning fra KODA på 6.891kr, dels en forudbetaling til en 2018-koncert på 3.000kr. Der er nu lavet en aftale med KODA, så vi årligt betaler ca. 2.200kr om året.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

4. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

 

5. Fastsættelse af kontingent

Det blev vedtaget, at kontingentet er uændret 100kr i 2018.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Per Rosenlund Larsen og Søren Christensen blev genvalgt.

 

7. Valg af suppleant

Merete Holck blev genvalgt.

 

8. Valg af revisor

Svend Erik Houlberg blev genvalgt

 

9. Eventuelt

Jens Ole kunne fortælle, at turen til Nordirland i august er på plads. Der deltager 26 personer i perioden 21/8 til 28/8.

 

På formandens spørgsmål var der bred enighed om, at antallet af arrangementer var OK. Der er efterhånden et bredt stampublikum, og det er svært at "klemme" flere koncerter ind i et stramt musikprogram i Brønderslev-området.

 

Det blev foreslået, at foreningen deltog i Open by Night for at gøre reklame for Shamrock og derved hverve nye medlemmer.

Bestyrelsen vil arbejde videre med denne ide.

 

Nogle medlemmer fandt fornyelsen af kontingent via Billetto noget besværlig og foreslog, at dette kunne ske automatisk fra år til år.

Bestyrelsen vil se på problemet og komme med en løsning.

 

© 2019 Shamrock9700. ~ Alle rettigheder er forbeholdt. shamrock9700.dk.